Om kunstterapi

Lidt forklaring

Vores personlighed viser sig i den måde, vi skriver og tegner på. I kunstterapi handler det ikke om at tegne smukt og perfekt. Der er plads til tændstikmænd og enkle figurer. Det er nemlig det symbolske lag i tegningen, man kigger på. Symbolerne hjælper med at åbne for fastlåst energi i psyken og ændre den, så den kan bruges bedre. Og symbolerne er også hukommelsesknager, som man kan hænge nye beslutninger eller indsigter op på. Det sikrer, at udviklingen ikke bliver rullet tilbage.

Hvordan foregår en kunstterapi-time?

Som regel vælger man kunstterapi, når livet føles trist og uoverskueligt. Når det er svært at pege på, hvad der er galt. Derfor vil jeg den første gang som regel bede om, at du eller dit barn starter med at tegne et billede af problemet, at situationen eller de indre følelser. Sammen vil vi så undersøge, hvilken betydning farverne og symbolerne har. Hvordan er de placeret på papiret? Hvilke tanker sætter det i gang? Min viden om symboler kan også bringes i spil. På den måde kan ubevidste og helt personlige indsigter blive til konkret og brugbar viden om fx dybe følelser, svære relationer eller problemer, der er gået i hårdknude. Energien i og omkring dig eller dit barn vil begynde at strømme mere frit. 

Kontakt mig endelig

Skriv eller ring til mig, hvis du tænker, at kunstterapi kan hjælpe dig eller dit barn. Så kan vi tage en snak, om kunstterapien er det rigtige valg. Jeg inviterer også altid til et lille formøde på et kvarters tid for at vi kan mærke, om kemi er god.